kolmapäev, 3. november 2010

Tuuleveski rühm läks Piritalt merele

Sellel nädalal on Tuuleveski rühm keset merd.Kõigepealt läksid lapsed mööda loodusrada mere äärde. Uurisid ja vaatasid ja katsetasid.

Õppekäigu kirjeldus:
Teema: Meri
Laste vanus:5-6 aastat
Rühm:Tuuleveski rühm
Aeg:1.november 2010
Läbiviija: Õpetaja Ü. Sipul
Toimumise koht, läbitav teekond:Lauluväljaku läheduses asuv mere äär.
Mööda looduse õpperada kuni lauluväljakuni ja sealt alla mere äärde.
Õpivaldkonnad: Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika,kunst,muusika,liikumine
Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps õpib tundma erinevaid elukooslusi: park, veekogu, rand.
2. Laps õpib mõistma eluta – ja eluslooduse ahelisi suhteid.
3. Laps õpib kasutama looduse kirjeldamisel omadussõnu.
4. Lapsel kinnistub võrdlemisoskus
3. Laps kasutab saadud kogemusi mängus.
Õpimeetodid: Vaatlemine, vestlemine, kirjeldamine, arutlemine,loendamine,võrdlemine, katsetamine, õ/m, l/m.
Kasutatud vahendid:tammetõru, vahtranina, kastanimuna, kivid, puupulk
Tegevuse käik,lühikirjeldus
1. Sissejuhatav vestlus- õppekäigust teatamine. Laulu kuulamine ” Miki merehädas”
2. Vestlus ohtudest õppekäigul.
3. Suundume õpperajale õpitud puude juures õ/mäng ”Leia õige vili”.
4. Jõudes Pirita teele kordame liiklusreeglid.
5. Jõuame mere äärde- mere vaatlus, omadussõnadega kirjeldamine. Silmapiiri
leidmine. Ujuvate laevade loendamine, otstarbe nimetamine. Teiste veesõidukite
nimetamine – otstarve. Lindude vaatlus, kirjeldamine.
6. Mere ääres katse- kivi ja puupulgaga (mis upub, mis jääb ujuma) Vee omaduste
nimetamine.
7. Tagasiteel lasteaeda pärnapuu ümbermõõdu mõõtmine.(Kätest kinni hoides)
8. Lasteaeda jõudes L/mäng „Jõkke, kaldale”
9. Liivkastist „mere” tegemine. Puupulgaga
laineliste joonte tõmbamine liivale.


Tagasi tulid lapsed suure kotitäie tarkustega, mida sai kohe kasutama hakata.
Kõigepealt vooliti purjelaevu kai ääres.

Siis loeti lugu Sipsiku merereisist ja algas päris laevaehitus koos lippude valmistamise ja meeskonna komplekteerimisega.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar