teisipäev, 18. jaanuar 2011

Keskonnahariduse materjalid

KIK on koostanud keskkonnahariduse materjalide nimekirja, mida on lasteaedadel võimalik kasutada.
Siit nad tulevad:
Et uued ideed on väga teretulnud ja teiste kogemustest saab õppida, siis juba sihtfinantseeritud projektide kohta on võimalik leida infot: http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid.html ja kindlasti ka
http://www.keskkonnaharidus.ee/

Uuringud (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
http://www.ut.ee/curriculum/305192
http://www.envir.ee/378516
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/keskkonnahariduse-uuring
ülevaade Eesti turul olemasolevatest ökomärgisega toodetest, kes neid maale toovad ja müüvad https://www.envir.ee/emas/?pg=f1&lang=est
http://www.hared.ee/files/Tuult_tuulikutele_%28projektis_mitteosalenud_koolide_opilased%29.doc

Kampaaniad:
15 maakonda kaasav keskkonnaharidusprojekt ”Säästa vett ja väldi selle reostust!”
http://uus.www.valgamaalane.ee/220305/esileht/tarbija/25002065.php
looduskaitsekuu 2008 http://www.sillamae.ee/public/files/SPEZ(1)1.pdf
vanapaberi kogumise kampaania http://www.jarva.ee/index.php?page=643&
jäätmekäitluskampaania Narvas http://jaatmed.narva.ee/?lang=et&cont=page&mode=user&action=view&id=1219130888&sec=jaatmekampaania
ressursside säästlik kasutamine majapidamistes pensionäridele eesti ja vene keeles http://www.emieco.ee/?op=body&id=21&art=10
rohelise toote kampaania http://www.roheline.ee/content/blogcategory/63/136/lang,et/

Filmid, raadiosaated, konkursid-konverentsid (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
loodusfilmid ja õppefilmid http://www.envir.ee/52583
keskkonnakaitsealane saatesari "Käies looduse radu" ja "Maarahva hommik” Tartu Pereraadios http://www.pereraadio.ee/est/saated.html
Keskkonnahariduslik saatesari “Osoon” http://etv.err.ee/index.php?0543688
konverents TalveAkadeemia http://www.talveakadeemia.ee/09/index.php?id=1 ja http://www.youtube.com/watch?v=T1RoqBKif5E
Loodusõhtud Rahvusraamatukogus otseülekanded http://www.looduseomnibuss.ee/otse
klipp tarbimisest ja selle mõjudest. Huvitavaid fakte ja mõtlemisainet: http://www.storyofstuff.com
arvutijoonistuste võistlus alates aastast 2002 http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/2010.html

Avalikuks kasutamiseks õppematerjalid, õppefilmid, teabelehed, lauamängud, käsiraamatud, trükised, kaardid, infovoldikud, jne (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
lauamäng, metsamängu vihik, ristsõna, söögi- ja mürgimarjade värvimine, jälgede tundmaõppimine, metsa ja puude kasutamine inimeste elus, söögiseente tundmaõppimine, meisterdamine looduslikust materjalist, metsamängud http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1236866857.pdf
multifilmid http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=2900
multifilmid (Jänese ja rebase teleklipid, Tuduvillu tuleb õue) http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/lasteleht
http://lemill.net/
eesti loodushariduse tugikeskuste andmebaas http://www.biblioserver.com/nature/index.php?m=base&id=1
õppematerjalide andmebaas http://www.biblioserver.com/qppematerjalid/index.php?m=base&id=1
värviraamatud ja multifilmid "Jussiga looduses" http://loodusmaja.parnu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=39
õppeprogramm elu rabas Selisoo näitel (programmi kirjeldus, tööleht, esitlus nii eesti kui vene keeles) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?24&260
õppeprogramm “Savi meie kätes” (programmi kirjeldus, tööleht, esitlus nii eesti kui vene keeles) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?24&261
õppeprogramm "Elurikkus vahtrapuul" koos töölehega eesti ja vene keeles (lasteaedele, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?24&259
õppefilm Saadjärvest http://www.fi.tartu.ee/videod/saadjarv/
trükised (nii eesti kui vene keeles) tasuta alla laetavad http://www.envir.ee/87366
õppefilmid „mida tean veest?“ vene keeles (nt вода, фильм о воде jt) http://www.voda2a.blogspot.com/

töölehed (tigude vaatlus, tiibadega putukad, õuevaatluste tulemuste täitmiseks lehed) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?77
töölehed lasteaedadele http://www.keskkonnaharidus.ee/?762
Trükis fotoaparaadiga Eesti jõgedel ja 80 aastat hiljem http://www.elks.ee/uploaded/File/Joed_print.pdf
eesti, inglise ja vene keeles Läänemerd tutvustav õppefilm "Asjade isand" http://www.envir.ee/881278
õpetlik trükis http://www.rmk.ee/files/randuri_aabits.pdf http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304
http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=26
eesti ja vene keeles prügihundi sorteerimise mäng, töövihik, voldik http://www.tallinn.ee/prygihunt
http://www.ank.ee/?p=p_536&sName=loodud-trükised
eesti ja vene keeles jäätmevihik, vahelehed jäätmevihikule, voldik prügi sorteerimiseks http://www.iejhk.ee/index.php?page=182&
Trükis “Avamere tuuleparkide keskkonnamõjud ja nende hindamine” Balti Keskkonnafoorumi kodulehel (pdf fail) http://www.bef.ee/index.php?id=301
projektide allalaetavad materjalid (teemad: mets, meri, märgalad) http://www.elfond.ee/et/teemad/projektide-materjalid
http://www.kaokeskus.ee/client/default.asp?wa_id=18&wa_object_id=1&wa_id_key=8295099c4114622a122b7c1a3a6e1a79
ohtlike e-ainete määraja voldik (pdf fail) http://petroneprint.ee/ohtlike_e-ainete_maaraja.php
mitmeid õppematerjale (looduse töövihik, aktiivõppe õppematerjal, voldik jalgrattaga Tartu loodust avastamas“ jne http://www.teec.ee/?nodeid=94&lang=et
http://www.loodus.ee/haridus.html
keskkonnasõbralik matkakoolitus Tõnu Jürgensoniga (Räpina Aianduskooli õpimapp) http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1290156742.pdf
TÜ loodusmuuseumi trükised, koolituse materjalid, töölehed http://natmuseum.ut.ee/389350
Loodusharidus
eesti- ja vene keelne teabeleht “Tõru” http://www.elks.ee/index.php?id=938
teabeleht “Tiirutaja” http://www.eoy.ee/
keskkonnaharidusleht http://www.envir.ee/1101585
ajaleht “Looduse hääl” http://www.envir.ee/1096866
ajakiri “Eesti Loodus” http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus
ajakiri “Looduse sõber” http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober
looduse leheküljed http://www.loodus.ee/index.php?kat=244
keskkonnaharidusleht http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11054
eesti ja vene keelseid õppematerjale, kasulikke linke http://www.biogeoliit.ee/
Keskkonnateemaline õppefilm Osooni Oss http://www.keskkonnaharidus.ee/?569
Looduse sõbra töövihik http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1235995533.pdf
“Õppekäigud looduses” õpperadade tutvustused, ülesandeid rajal töötamiseks, töölehed kokkuvõtete tegemiseks http://www.tdl.ee/algopetus/oppekaik/
eesti keeles keskkonnapäevik: http://www.sagadi.ee/files/kkpaevik.doc
vene keeles keskkonnapäevik http://www.sagadi.ee/files/kkpaevik_vk.doc
Lõuna-Eesti koole ja lasteaedu kaasav matkamäng http://www.vvvs.ee/90/?535 http://www.rmk.ee/press/uudised/uudiste-arhiiv-2004/08122004-rmk-paigutas-info-looduses-liikumise-voimaluste-kohta-cd-plaadile http://www.rmk.ee/teemad/parandkultuur/lisalugemist
klipid, artiklid, raamatud pärandkultuurist, rahvatarkusi http://www.rmk.ee/teemad/parandkultuur/lisalugemist
http://www.seit.ee/index.php?m=6&l=1
http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1235736077.pdf
Vormsi kohta matka kaardid http://www.l-rannik.ee/kaardid.htm
http://www.ylejoe.parnu.ee/index.php/projektid
Õppemapp „Mets toidab“, Harku metsa loodusraja kaart, Tädu loodusõpperaja kaart (sh töölehed) jne http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/ppematerjalid
http://www.slideshare.net/mariliis.lehtveer/perova-rabataimed-07
õppematerjalid-töölehed (seened, kalad, park) http://loodusmuuseum.dyndns.org/testsite2/?q=et/oppematerjal
loodussõbralikud restaureerimistehnikad http://siksali.ee/index.php?pg=sisu&id=129&keel=est
http://elukooslused.wordpress.com/materjalid/
http://www.recestonia.ee/keskkond/index.html
keskkonnasõbraliku matka õppemapp http://www.ak.rapina.ee/failid/452F_matkakoolitus1.pdf
Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon http://www.seit.ee/sass/?ID=4
Eesti loodusmuuseumi õppematerjalid http://loodusmuuseum.dyndns.org/testsite2/?q=et/oppematerjal
Trükis „Kliimamuutused ja meie“ http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/Dokumendid/kliimamuutus.pdf
Vaatlusleht „õppekäik Luhasoo õpperajal“ koos Luhasoo õpperada tutvustava esitlusega, õppekäik Vällamäe õpperajal koos töölehe ja voldikuga, õppekäik Piusa matkarajal koos esitlusega, õuesõppe tund Karula Rahvuspargis, matkamängud (kaardi järgi, fotode järgi), loodusnädalate kava, uurimustöö "õpilaste käitumisharjumused" jne. Tulemused leitavad http://evitar.sauropol.com/index.php?id=10626 http://evitar.sauropol.com/index.php?id=10626
COBWEB mängude kogumik http://www.nommeloodusmaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=17
Metsküla Algkooli looduslaagri projektitulemid https://sites.google.com/site/looduslaager2010/home
Käsiraamat „Elurikas linn“ annab nõu kuidas säilitada ja suurendada hoonete, aedade, parkide ja linnametsade liigilist mitmekesisust ning kuidas luua juurde uusi loodusväärtuslikke elupaiku http://www.seit.ee/failid/757.pdf


Õuesõppe projektid ja talgud (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
õuesõppe õppematerjali kogumik http://www.keskkonnaharidus.ee/?608
http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania
õuesõppeprogramm raba töövihik ja materjal õpetajale http://www.hot.ee/nommeloodusmaja/opime.htm
tasuta loodusõppeprogrammid http://www.loodusmatk.ee/index.php?id=projektid
http://kgteabekas.wordpress.com/oppematerjalid/ouesope/
http://www.kullamaa.edu.ee/esileht.htm
http://www.virumaateataja.ee/250907/esileht/15041179.php
loodusmatkad koolidele eesti keeles http://www.recestonia.ee/keskkond/Loodusmatkad_koolidele_EST.pdf
loodusmatkad koolidele vene keeles http://www.recestonia.ee/keskkond/Loodusmatkad_koolidele_RUS.pdf
Õuesõppe programmid Keskkonnaameti Keskkonnahariduse osakonna Viru regioonilt http://lemill.net/community/groups/ouesoppe-programmid-ida-virumaal?b%20start:int=0&-C
Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi loodus- ja keskkonnateadlikkust tõstvad tegevused hooajal http://www.looduskaitsering.blogspot.com/
keskkonnalaager „Keskkonnateadlikud noored mõjutavad elu täna ja tulevikus“ Lepaninal Pärnumaal. Laagri eesmärgiks oli õpilaste poolt praktikas läbi viia erinevaid mõõtmisi ning saadud tulemuste põhjal teha kokkuvõtteid ning järeldusi. http://kivilinnakroonika.blogspot.com/
täiendõppeprogrammid Pärnu Loodusmajas (jõgi ja mets, loodus linnas, rannik, tiigi elustik, järv ja mets, niidu elustik, taimed kodukultuuris) http://lotemaja.parnu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=27

infopäev ja ühistalgud
http://www.raplaleader.ee/index.php?categoryid=1&p18_action=displayeventdetails&p18_eventid=45&p45_monthid=7&p45_dayid=25&p45_yearid=2009
loodusesse õppima http://www.teec.ee/uudiskiri/
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/voimaluste-otsing
õuesõppe programmid Keskkonnaameti Keskkonnahariduse osakonna Viru regioonilt http://lemill.net/community/groups/ouesoppe-programmid-ida-virumaal?b%20start:int=0&-C
meie oma ökomaja http://okomaja.edu.ee/?valik=materjalid

Avalikuks kasutamiseks internetimäng, lauamäng ja veebipõhine õppekeskkond (ei ole KIKi poolt rahastatud projektid):
kontrollib mängija teadmisi rahaasjades http://tsirkus.minuraha.ee/
hariv lauamäng “Teadlik tarbija” http://www.tka.riik.ee/index.php?id=2032
Jäätmete taaskasutamise kaardimäng „Ferda sordib pakendeid“ http://www.keskkonnaamet.ee/ka-materjalid/ferda.pdf
eesti taimed http://bio.edu.ee/taimed/
eesti selgroogsed http://bio.edu.ee/loomad/
noor loodusuurija http://bio.edu.ee/noor/
e-kursus «Roheline taaskasutaja» http://teadus.err.ee/kursus?cat=14&id=1250&pg=1
Vee-elustiku lauamäng http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=396531/LM_lauamang_3.pdf
lauamängu juhend http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=396532/LM_mangujuhend_TYKKI.pdf)
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA voldikud, raaamatud, lauamäng http://www.vvvs.ee/?190
Jäätmete taaskasutamise kaardimäng „Ferda sordib pakendeid“ http://www.keskkonnaamet.ee/ka-materjalid/ferda.pdf

Keskkonnateadlikkust tõstev interneti sait (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=396532/LM_mangujuhend_TYKKI.pdf)
http://www.bioneer.ee/
http://www.greengate.ee/?page=256
õpetlik ja hariv interneti sait suunatud noortele ja õpetajatele http://www.nupukas.ee/
ökomärgiste üldinfo http://www.keskkonnaveeb.ee/okomark/okomark.php

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar