kolmapäev, 19. jaanuar 2011

Metsa-aasta

2011. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks. Kogu Eesti jaoks sündmusterohket aastat hakkab ilmestama RMK ja Eesti Kontserdi ühisprojekt "Eesti metsa lugu" enam kui 30 paigas üle Eesti. Avaüritus on 23. jaanuaril Estonia kontserdisaalis "Eesti metsa lugu" Kõikide sündmustega saab tutvuda aadressil www.metsainfo.ee.


2011. aasta Eesti metsapealinnaks sai Haapsalu.

teisipäev, 18. jaanuar 2011

Aasta lind 2011


Eesti Ornitoloogiaühing valis 2011. aasta linnuks suitsupääsukese. Valiku põhjuseks on rahvuslinnu arvukuse jätkuv langus viimase kümnendi jooksul.
(looduskalender.ee)

Ühel augustiõhtul istuvad suitsupääsukesed kuivanud rabamändide haralistel õrtel. See on märk neid peagi ees ootavast lõunamaalennust. Mina pääsukeste lõunamaad ei tunne, küll aga hakkan taipama, kus võisid pääsulinnud istuda siis, kui nad polnud veel meie rahvuslinnud, aga olid hoopis enamat – rõõmsalt sädistavad kaaslased hämaras rehielamus. Tolles muistses ehitises, mille seina ei traageldatud veel laia maalima külge metalselt läikiv traadipaar – tänapäeva pääsulindude õrs. Mõtlen kalakajakatele, kes visalt harjutavad traatidel püsimist tuulisel Manija saarel. Mõtlen uue aja põldlõokestele, kes kannavad oma laulu ette üle heinamaa kulgevatelt elektriliinidelt… Mõtlen, kuidas maa sisse peidetud kaablid võiks tulevikus välja vahetada selle postide ja traatide rägastiku, mis katab Eesti maalilisi maastikke suure tehisämbliku võrguna. Mõtlen, kas me ei peaks kaitsma surnud tuhandeõrrelisi puid.
Tekst ja foto Aarne Ader

Aasta puud 2011

Ajakirja "Eesti Loodus" toimetus valis 2011 aasta puuliikideks - jalaka ja künnapuu. Jalakas ja künnapuu on ühest perekonnast, Ulmus ja suhteliselt sarnased. Haljastuses kohtavad linlased kindlasti neid sagedamini kui metsas. Jalaka ülekaaluga metsa kooslust on meil vaid 10 hektari ringis, uhkeid üksikpuid aga üle Eesti. (looduskalender.ee)

Keskonnahariduse materjalid

KIK on koostanud keskkonnahariduse materjalide nimekirja, mida on lasteaedadel võimalik kasutada.
Siit nad tulevad:
Et uued ideed on väga teretulnud ja teiste kogemustest saab õppida, siis juba sihtfinantseeritud projektide kohta on võimalik leida infot: http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid.html ja kindlasti ka
http://www.keskkonnaharidus.ee/

Uuringud (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
http://www.ut.ee/curriculum/305192
http://www.envir.ee/378516
http://www.elfond.ee/et/teemad/teised-teemad/loodusharidus/keskkonnahariduse-uuring
ülevaade Eesti turul olemasolevatest ökomärgisega toodetest, kes neid maale toovad ja müüvad https://www.envir.ee/emas/?pg=f1&lang=est
http://www.hared.ee/files/Tuult_tuulikutele_%28projektis_mitteosalenud_koolide_opilased%29.doc

Kampaaniad:
15 maakonda kaasav keskkonnaharidusprojekt ”Säästa vett ja väldi selle reostust!”
http://uus.www.valgamaalane.ee/220305/esileht/tarbija/25002065.php
looduskaitsekuu 2008 http://www.sillamae.ee/public/files/SPEZ(1)1.pdf
vanapaberi kogumise kampaania http://www.jarva.ee/index.php?page=643&
jäätmekäitluskampaania Narvas http://jaatmed.narva.ee/?lang=et&cont=page&mode=user&action=view&id=1219130888&sec=jaatmekampaania
ressursside säästlik kasutamine majapidamistes pensionäridele eesti ja vene keeles http://www.emieco.ee/?op=body&id=21&art=10
rohelise toote kampaania http://www.roheline.ee/content/blogcategory/63/136/lang,et/

Filmid, raadiosaated, konkursid-konverentsid (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
loodusfilmid ja õppefilmid http://www.envir.ee/52583
keskkonnakaitsealane saatesari "Käies looduse radu" ja "Maarahva hommik” Tartu Pereraadios http://www.pereraadio.ee/est/saated.html
Keskkonnahariduslik saatesari “Osoon” http://etv.err.ee/index.php?0543688
konverents TalveAkadeemia http://www.talveakadeemia.ee/09/index.php?id=1 ja http://www.youtube.com/watch?v=T1RoqBKif5E
Loodusõhtud Rahvusraamatukogus otseülekanded http://www.looduseomnibuss.ee/otse
klipp tarbimisest ja selle mõjudest. Huvitavaid fakte ja mõtlemisainet: http://www.storyofstuff.com
arvutijoonistuste võistlus alates aastast 2002 http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/2010.html

Avalikuks kasutamiseks õppematerjalid, õppefilmid, teabelehed, lauamängud, käsiraamatud, trükised, kaardid, infovoldikud, jne (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
lauamäng, metsamängu vihik, ristsõna, söögi- ja mürgimarjade värvimine, jälgede tundmaõppimine, metsa ja puude kasutamine inimeste elus, söögiseente tundmaõppimine, meisterdamine looduslikust materjalist, metsamängud http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1236866857.pdf
multifilmid http://www.lastekas.ee/index.php?go=web&t=1&id=2900
multifilmid (Jänese ja rebase teleklipid, Tuduvillu tuleb õue) http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/lasteleht
http://lemill.net/
eesti loodushariduse tugikeskuste andmebaas http://www.biblioserver.com/nature/index.php?m=base&id=1
õppematerjalide andmebaas http://www.biblioserver.com/qppematerjalid/index.php?m=base&id=1
värviraamatud ja multifilmid "Jussiga looduses" http://loodusmaja.parnu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=39
õppeprogramm elu rabas Selisoo näitel (programmi kirjeldus, tööleht, esitlus nii eesti kui vene keeles) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?24&260
õppeprogramm “Savi meie kätes” (programmi kirjeldus, tööleht, esitlus nii eesti kui vene keeles) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?24&261
õppeprogramm "Elurikkus vahtrapuul" koos töölehega eesti ja vene keeles (lasteaedele, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?24&259
õppefilm Saadjärvest http://www.fi.tartu.ee/videod/saadjarv/
trükised (nii eesti kui vene keeles) tasuta alla laetavad http://www.envir.ee/87366
õppefilmid „mida tean veest?“ vene keeles (nt вода, фильм о воде jt) http://www.voda2a.blogspot.com/

töölehed (tigude vaatlus, tiibadega putukad, õuevaatluste tulemuste täitmiseks lehed) http://www.keskkonnaharidus.ee/50/?77
töölehed lasteaedadele http://www.keskkonnaharidus.ee/?762
Trükis fotoaparaadiga Eesti jõgedel ja 80 aastat hiljem http://www.elks.ee/uploaded/File/Joed_print.pdf
eesti, inglise ja vene keeles Läänemerd tutvustav õppefilm "Asjade isand" http://www.envir.ee/881278
õpetlik trükis http://www.rmk.ee/files/randuri_aabits.pdf http://www.sagadi.ee/pages.php3/080304
http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=26
eesti ja vene keeles prügihundi sorteerimise mäng, töövihik, voldik http://www.tallinn.ee/prygihunt
http://www.ank.ee/?p=p_536&sName=loodud-trükised
eesti ja vene keeles jäätmevihik, vahelehed jäätmevihikule, voldik prügi sorteerimiseks http://www.iejhk.ee/index.php?page=182&
Trükis “Avamere tuuleparkide keskkonnamõjud ja nende hindamine” Balti Keskkonnafoorumi kodulehel (pdf fail) http://www.bef.ee/index.php?id=301
projektide allalaetavad materjalid (teemad: mets, meri, märgalad) http://www.elfond.ee/et/teemad/projektide-materjalid
http://www.kaokeskus.ee/client/default.asp?wa_id=18&wa_object_id=1&wa_id_key=8295099c4114622a122b7c1a3a6e1a79
ohtlike e-ainete määraja voldik (pdf fail) http://petroneprint.ee/ohtlike_e-ainete_maaraja.php
mitmeid õppematerjale (looduse töövihik, aktiivõppe õppematerjal, voldik jalgrattaga Tartu loodust avastamas“ jne http://www.teec.ee/?nodeid=94&lang=et
http://www.loodus.ee/haridus.html
keskkonnasõbralik matkakoolitus Tõnu Jürgensoniga (Räpina Aianduskooli õpimapp) http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1290156742.pdf
TÜ loodusmuuseumi trükised, koolituse materjalid, töölehed http://natmuseum.ut.ee/389350
Loodusharidus
eesti- ja vene keelne teabeleht “Tõru” http://www.elks.ee/index.php?id=938
teabeleht “Tiirutaja” http://www.eoy.ee/
keskkonnaharidusleht http://www.envir.ee/1101585
ajaleht “Looduse hääl” http://www.envir.ee/1096866
ajakiri “Eesti Loodus” http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus
ajakiri “Looduse sõber” http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober
looduse leheküljed http://www.loodus.ee/index.php?kat=244
keskkonnaharidusleht http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11054
eesti ja vene keelseid õppematerjale, kasulikke linke http://www.biogeoliit.ee/
Keskkonnateemaline õppefilm Osooni Oss http://www.keskkonnaharidus.ee/?569
Looduse sõbra töövihik http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1235995533.pdf
“Õppekäigud looduses” õpperadade tutvustused, ülesandeid rajal töötamiseks, töölehed kokkuvõtete tegemiseks http://www.tdl.ee/algopetus/oppekaik/
eesti keeles keskkonnapäevik: http://www.sagadi.ee/files/kkpaevik.doc
vene keeles keskkonnapäevik http://www.sagadi.ee/files/kkpaevik_vk.doc
Lõuna-Eesti koole ja lasteaedu kaasav matkamäng http://www.vvvs.ee/90/?535 http://www.rmk.ee/press/uudised/uudiste-arhiiv-2004/08122004-rmk-paigutas-info-looduses-liikumise-voimaluste-kohta-cd-plaadile http://www.rmk.ee/teemad/parandkultuur/lisalugemist
klipid, artiklid, raamatud pärandkultuurist, rahvatarkusi http://www.rmk.ee/teemad/parandkultuur/lisalugemist
http://www.seit.ee/index.php?m=6&l=1
http://www.keskkonnaharidus.ee/11/files/1235736077.pdf
Vormsi kohta matka kaardid http://www.l-rannik.ee/kaardid.htm
http://www.ylejoe.parnu.ee/index.php/projektid
Õppemapp „Mets toidab“, Harku metsa loodusraja kaart, Tädu loodusõpperaja kaart (sh töölehed) jne http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/ppematerjalid
http://www.slideshare.net/mariliis.lehtveer/perova-rabataimed-07
õppematerjalid-töölehed (seened, kalad, park) http://loodusmuuseum.dyndns.org/testsite2/?q=et/oppematerjal
loodussõbralikud restaureerimistehnikad http://siksali.ee/index.php?pg=sisu&id=129&keel=est
http://elukooslused.wordpress.com/materjalid/
http://www.recestonia.ee/keskkond/index.html
keskkonnasõbraliku matka õppemapp http://www.ak.rapina.ee/failid/452F_matkakoolitus1.pdf
Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon http://www.seit.ee/sass/?ID=4
Eesti loodusmuuseumi õppematerjalid http://loodusmuuseum.dyndns.org/testsite2/?q=et/oppematerjal
Trükis „Kliimamuutused ja meie“ http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/Dokumendid/kliimamuutus.pdf
Vaatlusleht „õppekäik Luhasoo õpperajal“ koos Luhasoo õpperada tutvustava esitlusega, õppekäik Vällamäe õpperajal koos töölehe ja voldikuga, õppekäik Piusa matkarajal koos esitlusega, õuesõppe tund Karula Rahvuspargis, matkamängud (kaardi järgi, fotode järgi), loodusnädalate kava, uurimustöö "õpilaste käitumisharjumused" jne. Tulemused leitavad http://evitar.sauropol.com/index.php?id=10626 http://evitar.sauropol.com/index.php?id=10626
COBWEB mängude kogumik http://www.nommeloodusmaja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=17
Metsküla Algkooli looduslaagri projektitulemid https://sites.google.com/site/looduslaager2010/home
Käsiraamat „Elurikas linn“ annab nõu kuidas säilitada ja suurendada hoonete, aedade, parkide ja linnametsade liigilist mitmekesisust ning kuidas luua juurde uusi loodusväärtuslikke elupaiku http://www.seit.ee/failid/757.pdf


Õuesõppe projektid ja talgud (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
õuesõppe õppematerjali kogumik http://www.keskkonnaharidus.ee/?608
http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania
õuesõppeprogramm raba töövihik ja materjal õpetajale http://www.hot.ee/nommeloodusmaja/opime.htm
tasuta loodusõppeprogrammid http://www.loodusmatk.ee/index.php?id=projektid
http://kgteabekas.wordpress.com/oppematerjalid/ouesope/
http://www.kullamaa.edu.ee/esileht.htm
http://www.virumaateataja.ee/250907/esileht/15041179.php
loodusmatkad koolidele eesti keeles http://www.recestonia.ee/keskkond/Loodusmatkad_koolidele_EST.pdf
loodusmatkad koolidele vene keeles http://www.recestonia.ee/keskkond/Loodusmatkad_koolidele_RUS.pdf
Õuesõppe programmid Keskkonnaameti Keskkonnahariduse osakonna Viru regioonilt http://lemill.net/community/groups/ouesoppe-programmid-ida-virumaal?b%20start:int=0&-C
Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi loodus- ja keskkonnateadlikkust tõstvad tegevused hooajal http://www.looduskaitsering.blogspot.com/
keskkonnalaager „Keskkonnateadlikud noored mõjutavad elu täna ja tulevikus“ Lepaninal Pärnumaal. Laagri eesmärgiks oli õpilaste poolt praktikas läbi viia erinevaid mõõtmisi ning saadud tulemuste põhjal teha kokkuvõtteid ning järeldusi. http://kivilinnakroonika.blogspot.com/
täiendõppeprogrammid Pärnu Loodusmajas (jõgi ja mets, loodus linnas, rannik, tiigi elustik, järv ja mets, niidu elustik, taimed kodukultuuris) http://lotemaja.parnu.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=27

infopäev ja ühistalgud
http://www.raplaleader.ee/index.php?categoryid=1&p18_action=displayeventdetails&p18_eventid=45&p45_monthid=7&p45_dayid=25&p45_yearid=2009
loodusesse õppima http://www.teec.ee/uudiskiri/
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/voimaluste-otsing
õuesõppe programmid Keskkonnaameti Keskkonnahariduse osakonna Viru regioonilt http://lemill.net/community/groups/ouesoppe-programmid-ida-virumaal?b%20start:int=0&-C
meie oma ökomaja http://okomaja.edu.ee/?valik=materjalid

Avalikuks kasutamiseks internetimäng, lauamäng ja veebipõhine õppekeskkond (ei ole KIKi poolt rahastatud projektid):
kontrollib mängija teadmisi rahaasjades http://tsirkus.minuraha.ee/
hariv lauamäng “Teadlik tarbija” http://www.tka.riik.ee/index.php?id=2032
Jäätmete taaskasutamise kaardimäng „Ferda sordib pakendeid“ http://www.keskkonnaamet.ee/ka-materjalid/ferda.pdf
eesti taimed http://bio.edu.ee/taimed/
eesti selgroogsed http://bio.edu.ee/loomad/
noor loodusuurija http://bio.edu.ee/noor/
e-kursus «Roheline taaskasutaja» http://teadus.err.ee/kursus?cat=14&id=1250&pg=1
Vee-elustiku lauamäng http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=396531/LM_lauamang_3.pdf
lauamängu juhend http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=396532/LM_mangujuhend_TYKKI.pdf)
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA voldikud, raaamatud, lauamäng http://www.vvvs.ee/?190
Jäätmete taaskasutamise kaardimäng „Ferda sordib pakendeid“ http://www.keskkonnaamet.ee/ka-materjalid/ferda.pdf

Keskkonnateadlikkust tõstev interneti sait (kõik projektid ei ole KIKi poolt sihtfinantseeritud):
http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=396532/LM_mangujuhend_TYKKI.pdf)
http://www.bioneer.ee/
http://www.greengate.ee/?page=256
õpetlik ja hariv interneti sait suunatud noortele ja õpetajatele http://www.nupukas.ee/
ökomärgiste üldinfo http://www.keskkonnaveeb.ee/okomark/okomark.php

esmaspäev, 17. jaanuar 2011

Taliharjapäev, tõnisepäev

Tänaseks on pool talve möödas aga pool on veel ees. Päev on kukesammu võrra pikem ja kui päike paistab on sellel kevade helk peal. Rähnid ei tule enam nii sagedasti toidulaua juurde vaid põristavad metsas vast puutüve, varesed ja rongad teevad kurguhäälset laulu ja otsivad pesakaaslast, päikesepaistest tunnevad rõõmu tihased ja teevad esimesi lauluharjutusi. Metsas karukoopas sünnivad esimesed karupojad ja merejääl esimesed hülgepojad. Tegelikult on kevadet ikkagi rohkem kui talve, mis sest et pool lund on veel taevas.


neljapäev, 13. jaanuar 2011

Talvine loodusrada

Tuuleveski rühm õpetaja Kairega läksid vaatama, milline näeb välja loodusrada talvel. Lapsed arutlesid selle üle, milliseid värve kasutab loodus sügisel ja nüüd talvel. Kui sügisel olid kasutusel pea kõik värvid, siis nüüd talvel vaid valge, pruun ja sinakashall. Ka puid oli raske ära tunda, kui puudusid lehed ja viljad. Kuid turnimine on on talvel küll lõbusam.